ABIO - Main Section

ABIO - Main Component

KEIM RESTAURO - Ολοκληρωμένο σύστημα υλικών για την αποκατάσταση και συντήρησης πέτρας

Με απλά λόγια

Αποτελείται από τεχνική πέτρα σε πολλές αποχρώσεις (διορθώνει βαθιές και επιφανειακές ζημιές στη πέτρα, έτοιμο κονίαμα, ανοξείδωτο οπλισμό, πέτρα για τη παραγωγή αντιγράφων, χρώμα/υπάρχει ειδικό φυλλάδιο, υλικά αδιαβροχοποιήσης και σταθεροποίησης.

Οποιαδήποτε πέτρινη επιφάνεια μπορεί να διορθωθεί χωρίς να διαφέρει από την παλιά πέτρα.

Restauro Grund (για βαθιές ζημιές)

(Κατανάλωση ανά μ2 για 1εκ. πάχος, περ.20 κιλά)

Restauro Top (για επιφανειακές ζημιές)

(Κατανάλωση ανά μ2 για 1εκ. πάχος, περ.20 κιλά)

Restauro Fuge (κονίαμα)

(Κατανάλωση ανά τρέχον μέτρο με άνοιγμα και βάθος 1εκ., περ.0.2 κιλά)

Restauro Giess (παραγωγή αντιγράφων)

Οπλισμό με ατσάλι V4A

Σύρμα 0.8χιλ. διάμετρος/250μ

Ράβδος 3χιλ. διάμετρος/μήκος 1μ

Βίδα 4Χ30χιλ/100τεμ.

Βίδα 5Χ40χιλ/100τεμ.

Βίδα 5Χ50χιλ/100τεμ.

KEIM Restauro-Grund

Με απλά λόγια

Ξηρός ορυκτός σοβάς για αναπαλαίωση με υδραυλικές συνδετικές ύλες για πλήρωση σημείων φθοράς με μεγάλο βάθος.

Τεχνικό Φυλλάδιο

Περιγραφή

Ξηρός ορυκτός σοβάς για αναπαλαίωση με υδραυλικές συνδετικές ύλες

Εφαρμογές

Το KEIM-Restauro-Grund είναι ένα υποκατάστατο φυσικού πετρώματος για την πλήρωση σημείων φθοράς μεγάλου βάθους (> 2 cm). Επίσης είναι ένα υλικό πυρήνα για τη δημιουργία αντιγράφων με τη βοήθεια ανοιχτών καλουπιών.

Διατίθεται στο εμπόριο με τη μορφή

Σακιά 30 kg

Αποθήκευση

Για 6 μήνες, όταν τα σακιά είναι κλειστά και ο χώρος αποθήκευσης χωρίς υγρασία.

Στοιχεία υλικού

βάρο - 1,34 g/l

απαίτηση σε νερό –περίπου 0,14 l/kg

χρόνος επεξεργασίας - μέγ. 45 min.

χρόνος σκλήρυνσης - 4 ώρες περίπου

αντοχή σε θλίψη - 29,5 N/mm2

αντοχή σε κάμψη / εφελκυσμό - 8,0 N/mm2

συστολή - 0,036 mm/m

θερμοκρασία επεξεργασίας - ελάχ. 5°C

Κατανάλωση

Περίπου 20 kg/m2 με πάχος στρώσης 1 cm.

Προετοιμασία επιφάνειας - σκάψιμο

Το φθαρμένο υλικό πρέπει να αφαιρεθεί με κατάλληλα εργαλεία μέχρι τον υγιή πυρήνα.

Ιδιαίτερα σε επίπεδες επιφάνειες φυσικού πετρώματος η αφαίρεση του φθαρμένου υλικού πρέπει να δουλευτεί σε μορφή ορθογώνιου κιβωτίου για την καλύτερη εφαρμογή/σύνδεση του σοβά.

Οπλισμός

Για συμπληρώματα σε προεξοχή μπορεί να χρειαστεί βοηθητικός οπλισμός, για τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά οπλισμού Restauro.

Καθαρισμός

Αφαιρέστε από τις προς επεξεργασία επιφάνειες όλες τις σκόνες προσεκτικά με πεπιεσμένο αέρα ή με καθαρό νερό και βούρτσα.

Προετοιμασία - εμποτισμός

Ο σοβάς αναπαλαίωσης πρέπει να επιστρωθεί σε νωπή επιφάνεια. Για αυτό απαιτείται ο επαρκής εμποτισμός της με νερό. Αφαιρέστε το νερό που τυχόν περισσεύει προσεκτικά με σφουγγάρι.

Ανάμειξη και χρήση

Το KEIM-Restauro-Grund αναμειγνύεται αποκλειστικά και μόνο με νερό, σε αναλογία 4 l περίπου σε 30 kg. Για μεγαλύτερες ποσότητες χρησιμοποιήστε αναμικτήρα. Μετά από χρόνο ωρίμανσης 5 min. ο σοβάς πρέπει να έχει ύφη τέτοια, έτσι ώστε μπορεί να πεταχτεί.

Εφαρμογή

Ο ωριμασμένος σοβάς απλώνεται π.χ. με μυστρί στο σημείο φθοράς, που έχει σκαφτεί και υγρανθεί. Η πλήρωση πρέπει να φτάνει το πολύ μέχρι 2 cm κάτω από την επιφάνεια του αρχικού πετρώματος. Το πάχος κάθε επί μέρους επίστρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 cm. Προφυλάξτε το φρέσκο σοβά από ήλιο, αέρα και βροχή.

Μετεπεξεργασία

Μετά από τη σκλήρυνση ξύστε την επιφάνεια και περιμένετε τουλάχιστον 1 ημέρα, πριν προβείτε σε άλλες εργασίες μετεπεξεργασίας.

 

 KEIM Restauro-Top

Με απλά λόγια

Ξηρός ορυκτός σοβάς για αναπαλαίωση με υδραυλικές συνδετικές ύλες για την απομίμηση του χρώματος και της υφής του αρχικού πετρώματος στις εμφανείς επιφάνειες.

Τεχνικό Φυλλάδιο

Περιγραφή

Ξηρός ορυκτός σοβάς για αναπαλαίωση με υδραυλικές συνδετικές ύλες

Εφαρμογές

Το KEIM-Restauro-Top είναι ένα υποκατάστατο φυσικού πετρώματος για εμφανείς επιφάνειες για απομίμηση του χρώματος και της υφής του αρχικού πετρώματος, αλλά για την αντιγραφή μορφών με τη χρήση καλουπιών.

Διατίθεται στο εμπόριο με τη μορφή

Σακιά 30 kg

Χρώματα και αποχρώσεις

Διατίθενται όλα τα χρώματα του δειγματολογίου για φυσικά πετρώματα, αλλά παρασκευάζονται και ειδικές αποχρώσεις με βάση ένα δείγμα του πετρώματος. Όλα τα χρώματα αναμειγνύονται μεταξύ τους. Οι αποχρώσεις προορίζονται για επιφάνειες που έχουν υποστεί μετεπεξεργασία. Δεν αποκλείονται οριακές αποκλίσεις στις αποχρώσεις λόγω αλλαγής θερμοκρασίας και ατμοσφαιρικής υγρασίας.

Αποθήκευση

Για 6 μήνες, όταν τα σακιά είναι κλειστά και ο χώρος αποθήκευσης χωρίς υγρασία.

Στοιχεία υλικού

βάρος - 1,39 g/l

απαίτηση σε νερό - 0,131 -0,16 l/kg

χρόνος επεξεργασίας - μέγ. 45 min.

χρόνος σκλήρυνσης - 5 ώρες περίπου

αντοχή σε θλίψη - 17 N/mm2

αντοχή σε κάμψη / εφελκυσμό - 4,5 N/mm2

συστολή - 0,028 mm/m

θερμοκρασία επεξεργασίας - ελάχ. 5°C

Κατανάλωση

Περίπου 20 kg/m2 με πάχος στρώσης 1 cm.

Προετοιμασία επιφάνειας - σκάψιμο

Το φθαρμένο υλικό πρέπει να αφαιρεθεί με κατάλληλα εργαλεία μέχρι τον υγιή πυρήνα.

Ιδιαίτερα σε επίπεδες επιφάνειες φυσικού πετρώματος, η αφαίρεση του φθαρμένου υλικού πρέπει να δουλευτεί σε μορφή ορθογώνιου κιβωτίου για την καλύτερη εφαρμογή/σύνδεση του σοβά.

Όταν λόγω γλυπτών διακοσμητικών στοιχείων δεν είναι εφικτή η αφαίρεση του υλικού με τον παρά πάνω τρόπο, τότε φροντίστε τουλάχιστον οι άκρες των σημείων φθοράς να μη είναι πολύ λεπτότερη από 1 cm.

Καθαρισμός

Αφαιρέστε από τις προς επεξεργασία επιφάνειες προσεκτικά όλες τις σκόνες με πεπιεσμένο αέρα ή με καθαρό νερό και βούρτσα.

ABIO - Bottom info

Διαθέτουμε αποκλειστικά τους κορυφαίους εξειδικευμένους οίκους:

facebook 5 32

buble ΤΗΛ 210-7707587 [email protected]

Πνευματικά δικαιώματα ΑΣΣΕΡ ΦΡΕΝΤΡΙΚ ΜΠΡΥΝΙ © 2015, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος